Op shalom hebben we verschillende EMB groepen.

 

Bij mensen met een ernstig verstandelijke of meervoudige beperking is het belangrijk dat we op zoek gaan naar hun mogelijkheden. Alles wat we kunnen winnen aan communicatie, aan ervaren van plezierige activiteiten, aan contact met de wereld om hen heen, is van grote betekenis, voor hen en voor de mensen om hen heen.

Vanwege hun ernstige beperking betekent dat, dat we met hen steeds kleine stapjes moeten nemen en activiteiten vaak moeten herhalen. Niet altijd zullen we bereiken wat we graag willen. Maar hoe klein het resultaat soms ook lijkt, ieder ontwikkelingsstapje betekent veel voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking.

Het gevolg kan zijn dat ze meer zelfbesef krijgen. Misschien kunnen ze aan hun omgeving beter duidelijk maken hoe ze zich voelen. Het kan betekenen dat ze iets meer invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen.

 

Via de methode  Ervaar het maar zijn we hiermee bezig.

Deze methode wordt  tevens ingezet om de alertheid te verbeteren of de balans tussen lichaam en geest te herstellen; het voelen van het lichaam en het denken. Daarnaast geeft het de mensen ook het besef en de ervaring dat een goede balans een voorwaarde is voor goed functioneren en een basisvoorwaarde voor ontwikkeling.

 

De beweging van de cliënten heeft  onze aandacht. Door de week heen worden er verschillende activiteiten aangeboden waarbij de cliënten in  beweging komen. Denk hierbij aan het fietsen op de motomed, bewegen op muziek en de zitgym.

 

Belangrijke punten om  bij EMB cliënten te onderzoeken zijn de motoriek, zintuigen en communicatie. Hoe worden deze gebruikt en hoe kunnen we dit inzetten als middel?

 

Activiteiten die er op Shalom gedaan worden met de Emb groepen:

Belevingstheater

Snoezelen

Acticom

Muziek

Beweging op muziek

Wandelen

Huifbedrijden

Zwemmen

Voetenbadjes

Kapsalon

Knutselactiviteiten

Motomed

Zitgym

Activiteiten met zintuigelijke waarnemingen zoals ruiken, voelen zien horen.

De belevingstuin is in ontwikkeling.