Als vader van een ernstig meervoudig beperkte zoon ben ik zeer content met de doelstelling van Shalom ten aanzien van Bewegen. Shalom streeft er naar om de fysieke vaardigheden van de cliënt zo veel mogelijk in stand te houden en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Dit geeft niet alleen mijn zoon maar ook andere cliënten meer zelfvertrouwen en vergroot het welbevinden. Beweging is essentieel, juist voor mensen met een motorische beperking! dhr. De Haas
Elke vrijdagochtend doe ik op Shalom aan rolstoelbasketbal. Deze sport zou voor iedereen een goede beweging zijn! De eerste keer dat ik ging basketballen in een rolstoel ben ik achterover geklapt op mijn rug. Schrikken! Maar ik heb toch doorgezet en ik ben er goed in geworden. Een enkele keer heb ik geen zin maar dan is er altijd wel iemand die zegt: “Joh, doe lekker mee!”. Klaas

Midden in een rustige wijk in ‘t Harde ligt Shalom, een activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Samen bewegen

Binnen Shalom zijn we actief bezig om onze cliënten te laten bewegen op allerlei manieren. Dit kan variëren van het bewegen op muziek, wandelen, fietsen, paard rijden, zwemmen, etc. Begeleiders kijken ook naar individuele vragen van cliënten en schakelen zo nodig onze coaches Sport en bewegen in om mee te kijken voor een passend bewegingsprogramma.

Voor een speciale groep organiseert Shalom huifbedrijden. Tussen twee paarden hangt een bed, waarin je kunt liggen. De cadans die de paarden voortbrengen, is natuurlijk en therapeutisch. Ook het contact met dieren heeft positieve invloed. Een andere wijze van ontspannen bewegen wordt gedaan in het nabij gelegen zwembad.

Ook buiten de sportzaal stimuleert Shalom beweging en integreert buiten wandelen en fietsen in het dagelijkse ritme. Doel is vitaal te zijn én te blijven.